อินเตอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์

เทคโนโลยี FTTx

ปัจจุบัน บริษัทแสนสุขวิชั่น จำกัด ให้บริการอินเตอร์เน็ต แบบมีโครงข่ายที่ได้รับ ใบอนุญาต จาก กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐฯ ที่กำกับดูแลการให้บริการ  จึงทำให้ผู้รับบริการมั่นใจการให้บริการกับบริษัทฯ ว่าเราจะนำสิ่งที่ดีที่สุดไปสู่บ้าน "ลูกค้า"

ด้วยเทคโนโลยี FTTx ในปัจจุบัน ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตสามารถให้บริการด้วย Bandwidth ที่สูงในระดับหลายร้อย Mbps ทั้งในความเร็วในฝั่งดาวโหลดและฝั่งอัพโหลด   FTTx เป็นเทคโนโลยีที่รองรับการรับ-ส่งข้อมูล ความเร็วสูงไปถึงระดับ 10,000 Mbps ในอนาคต

Visitors: 12,821