เกี่ยวกับเรา

บริษัทแสนสุขวิชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 39/1 ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี บริษัทฯ เริ่มดำเนินการเมื่อปีพ.ศ 2539 โดยตั้งวัตถุประสงค์ในการดำเนินการให้บริการเคเบิลทีวีโดยส่งสัญญาณในระบบไปตามสายสัญญาณ เพราะเนื่องจากในขณะนั้นสัญญาณโทรทัศน์จากเสาอากาศมีคุณภาพความคมชัดที่น้อย ให้บริการในบริเวณพื้นที่ตำบลของอำเภอเมืองได้แก่ตำบลแสนสุขตำบลเหมืองตำบลบ้านปึกตำบลอ่างศิลาแล้วตำบลห้วยกะปิ โดยเริ่มดำเนินการจาก 30 ช่องและต่อมาขยายเป็น 75ช่อง

กิจการดำเนินมาได้ด้วยดีและเป็นช่วงที่ประชาชนให้ความสนใจทางด้านข้อมูลข่าวสารในปี 2548 จึงได้บุกเบิกฝ่ายผลิตรายการและข่าวท้องถิ่นขึ้น ดำเนินการทำรายการท้องถิ่นและข่าวท้องถิ่นนำเสนอแก่ สมาชิกเคเบิล ทีวี และในปี 2550 ได้มีการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนขึ้น 2 คลื่นได้แก่ความถี่ 90.75 และ 97.75 เมกะเฮิรตซ์ เพิ่มจำนวนช่องทางการสื่อสารและเพิ่มรายได้ในด้านของโฆษณา จนกระทั่งในพ.ศ 2560 ได้ริเริ่มจัดทำโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกออนไลน์ และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพยุคเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทแสนสุขวิชั่นจึงได้ให้บริการอินเทอร์เน็ตกับสมาชิกในเขตให้บริการด้วยราคาที่คุ้มค่าโดยถือหลักให้บริการที่ดีที่สุดและเข้าใจคนในชุมชนมากที่สุด

Visitors: 12,819